Domplein Utrecht

This design is from 1992 © Copyright ( Auteursrechtelijk beschermd )


Archaeological site with museum in one of the oldest cities of the Netherlands

Domplein Utrecht © 1992 Copyright

Press article Domplein

Press

article

Domplein

design

Domplein Utrecht © 1992 Copyright

Domplein Utrecht © 1992 Copyright

Press

Domplein is Utrechts Forum Romanum - Stadsblad Utrecht Dichtbij 30-01-2008 -

Stichting Domplein 2013 Pleegt Plagiaat - Utrecht Dichtbij 01-11-2011 -

Stichting Domplein 2013 Pleegt Plagiaat - De Utrechtse Internet Courant 04-11-2011 -

Mijn ontwerp voor het Domplein te Utrecht uit 1992 - I love Utrecht 05-11-2011 -

Dom Stichting Domplein - Merk Waardigheden Weblog Merken en Recht 02-11-2011 -

Stichting Domplein pleegt plagiaat

-UTRECHT -

In 1992 heb ik als beeldend kunstenaar een uniek ontwerp gemaakt voor het Domplein in Utrecht.
Het huidige ontwerp en de maquette uit 2011 van de Stichting Domplein 2013 zoals nu gepresenteerd wordt in het museum is mijns inziens een kopie van mijn ontwerp uit 1992 en is er sprake van plagiaat.

In 2008 toen ik onderstaande brief naar het College van B&W stuurde was er nog helemaal geen museum of 'schatkamer' laat staan een 'tweede schatkamer' tussen Domtoren en kerk.


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onderwerp : Mijn ontwerp van het Domplein uit 1992.

26 januari 2008

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Onlangs heb ik kennis genomen van het blootleggen van archeologische fundamenten onder het Domplein welke op de website van de gemeente Utrecht (www.utrecht.nl) en van het project Domplein 2013 (www.domplein2013.nl) worden getoond.
Ik maak uit de berichten op dat de plannen verder gaan dan alleen maar een opgraving.
Ik heb u in (mei) 1992 het voorstel gedaan voor van een archeologisch museum volgens de tekening die ik wederom bijvoeg.
Vanaf 1999 is het ontwerp ook op mijn website www.PaulHermans.com ( klik early work ) voor een ieder toegankelijk.
Het stichten van een museum onder het maaiveld waarin de opgravingen doorlopen zodat iedereen op 'n rustige en beschutte wijze kan kennisnemen van de oudheid.
Hiermede wordt Utrecht helemaal het archeologische centrum van de lage landen. Door de historische rijkdommen die op deze wijze in het zicht komen.
Indien het naast de opgravingen zou komen tot het stichten van een museum zou ik gaarne bij mijn plannen betrokken worden.
Ervan uitgaande u hiermee in eerste instantie voldoende geļnformeerd te hebben verblijf ik in afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,

P.H.J. Hermans

Beeldend kunstenaar

Bijlage : Twee ontwerp tekeningen van het Domplein.


De respons die ik van B&W van de gemeente Utrecht ontving was niet afdoende.

Een reactie per e-mail op 26 januari 2011 van de woordvoerder van stichting domplein 2013 stelt ook niet gerust en reageert o.a. met de volgende woorden op mijn ontwerp als ik om opheldering vraag : ' Een prachtig, visionair plan '.


Het huidige ontwerp en maquette uit 2011 van de stichting domplein 2013 zoals nu gepresenteerd in de schatkamer is mijns inziens een kopie van mijn ontwerp uit 1992 en is er sprake van plagiaat.

Kan Utrecht zich straks in 2013 Culturele Hoofdstad gaan noemen?

>

Domplein

>

Utrecht

Index

Site designed and produced by Paul Hermans © Copyright