Artikel uit BN/DeStem van 28-01-2003

Expo 'Fabeldieren in beeld en poŽzie'

Van onze verslaggever

Dinsdag 28 januari 2003 - BREDA - In de Centrale Bibliotheek wordt nog tot en met 8 februari de expositie 'Fabeldieren in beeld en poŽzie' gehouden. Bredase beeldend kunstenaars geven hun interpretatie op het thema fabeldieren. Bredase dichters zijn uitgedaagd een gedicht te schrijven rond dit thema. Tijdens de Nationale Gedichtendag, donderdag, komen de fabeldieren tot leven. Speciale gast is dichteres Eva Gerlach. Zij leest vanaf 15.00 uur diverse gedichten voor en vertelt over haar werk. Zij ontving in 2000 de P.C. Hooftprijs voor haar oeuvre en ze is schrijfster van de Gedichtendagbundel 2003. De kunstenaars en dichters die meewerken aan het project fabeldieren zijn: Frans A. Brocatus (poŽzie), Louisette van Donkelaar (digital art en poŽzie), Olaf Douwes Dekker (poŽzie), Kees Hermis (poŽzie), Paul Hermans (stenen maskers), Herbert Mouwen (poŽzie), Y. N (tekeningen en poŽzie), Johanna Schweizer (keramische beelden), Lucienne Smit (grafiek), Pien Storm van Leeuwen (picturen en poŽzie), Arta Verdonk (poŽzie), Ben Verschuren (poŽzie) en Rob Wesolek (sculptuur). Het project is georganiseerd door de Bibliotheek Breda in samenwerking met kunstenaarsorganisatie BOA. Diverse kunstwerken die zijn tentoongesteld, zijn te koop. Bij Cultuurpunt Breda zijn poŽziekaarten te koop, onder meer van kunstenaars die meewerken aan de expositie. Expositie Fabeldieren in beeld en poezie, van 23 januari t/m 8 februari in Centrale Bibliotheek Breda. Programma Nationale Gedichtendag, op donderdag 30 januari in Centrale Bibliotheek Breda, van 14.00 1 15.00 uur, toegang gratis. Diverse Bredase dichters geven hun interpretatie op het thema Fabeldieren. Presentatie: Olaf Douwes Dekker, muziek: muse conNAaction, van 15.00 1 15.30. Eva Gerlach leest voor en signeert. Meer informatie op www.bibiotheekbreda.nl

prosoopon maskerade

hoe alles anders wordt
het schelen van de ogen
wordt ziende
het koper van de lippen
schalt dwars door het theater
drie dagen lang tragedie
het ritme van rapsoden

treed uit het koor van dansers
en bezing in ionisch jambe
de god van vegetatie:
prosoo Dionysos!
vooruit, naar voren, verder!
(draag uw prosoopon als een licht
niet zwaarder dan een kilo klei)
spreek de bek van de vogel
en schreeuw zijn koperstem in kleuren
zodat zelfs de laatste rij
het mimisch mozaÔek kan horen

prosoopon maskerade
wat aan de voorkant wordt gezien

Ben Verschuren

Maskerade

aandachtig ogende kijkgaten onder een
breed voorhoofd, hij lijkt een en al oor

vanuit zijn wereld is hij zo dichtbij, maar
wat hij achterhoudt blijft heel ver weg

bij nader inzien is zijn neus zelfs zeer
vertrouwd, zoals die bijna aaibaar lijkt!

de mond is niet te zien, maar hoorbaar
is zijn stem, ja luister, hier spreekt een
man over trouw, het geweten als god

ik wil hem van de muur nemen, in mijn
handen, vlak voor mijn gezicht houden
- ik loop door, mis hem en loop terug

Olaf Douwes Dekker

Maskerade

Button Back

Site designed and produced by Paul Hermans ©: Copyright