- A r c h e o l o g i e M a g a z i n e - ( december 2007 No. 6 )


Tekst Ineke Geraerdts. Foto’s Frans Hemelrijk.


De kracht van de verbeelding

Paul Hermans koppelt futurisme aan de Oudheid

‘Als hedendaagse beeldend kunstenaar laat ik mij inspireren door archeologische vondsten’, liet Paul Hermans ons via een mailtje weten en hij voegde er een uitnodiging aan toe om zijn woning/atelier/expositieruimte in het Brabantse plaatsje Bavel te komen bezoeken. Wat we aantroffen was een wonderlijke wereld van eigentijdse, vaak zelfs futuristisch vormgegeven beeldende kunst, geënt op de Oudheid. Een verbazingwekkende collectie variërend van schilderijen en maskers tot driedimensionale sculpturen en zelfs een boekenmolen.

Paul Hermans groeide op in Breda. Zijn vader was stedenbouwkundige. De appel leek aanvankelijk niet ver van de boom te vallen, want Paul ging architectuur studeren aan de Academie voor Bouwkunde in Tilburg en vestigde zich vervolgens als algemeen ontwerper met de nadruk op architectonische vormgeving. ‘Ik kon er toch niet zo goed m’n ei in kwijt,’ vertelt hij, ‘daarom ben ik een poosje kunstgeschiedenis gaan studeren. Gaandeweg raakte ik steeds meer geboeid door de Griekse mythologie en oude culturen zoals de Minoïsche cultuur en het Oude Egypte. Mijn fascinatie verwoord ik in schilderijen, klei en andere vormen van beeldende kunst. De laatste jaren krijg ik mijn inspiratie vooral uit de literatuur. Vroeger reisde ik vrij veel, vooral met vakantie naar Griekenland. Maar ik vind dat je niet persé ergens geweest hoeft te zijn, de kracht van de verbeelding is genoeg. Die kan tot mooie, verrassende resultaten leiden.‘

Wat Paul Hermans in de loop der jaren - naast zijn werk - aan creativiteit ontplooide, bleef niet onopgemerkt. ‘Anderen wezen me erop dat ik - autodidact - talent had. Dat gaf me de moed om galeries binnen te lopen en te vragen of er belangstelling was voor m’n werk.’ Ja dus, en na enige tijd hakte Paul de knoop door en koos helemaal voor de Kunst. Hij heeft inmiddels een klantenkring opgebouwd over de hele wereld en exposeert zo’n kleine twintig jaar regelmatig op vele plaatsen in ons land. Zijn website wordt ca.10.000 keer per jaar bekeken. Een werk van Paul Hermans is zeer betaalbaar. ‘Het gaat mij namelijk helemaal niet om roem en geld,’ zegt hij, ‘ik vind het veel belangrijker dat mijn kunst binnen het bereik van zoveel mogelijk mensen komt. Dat geeft me een enorme voldoening.’

Mythologie, astrologie en astronomie lopen als rode draden door zijn veelzijdige en veelsoortige kunstobjecten. Zijn sculpturen en schilderijen begeleidt hij vaak door gedichten, waarvoor hij veel research doet in publicaties over de Oudheid. Een greep uit zijn omvangrijke oeuvre. In zijn prestigieuze serie ‘Het Trojaanse Turfschip’ verbindt hij twee verhalen die als raakpunt hebben het binnensmokkelen van soldaten in een belegerde stad via een list. Hij maakte een serie van 72 maskers van beschilderde klei. Ook de Zodiac spreekt hem aan, geïnspireerd door tekens uit de dierenriem van de Mayacultuur, China en het Oude Egypte. Van deze laatste serie zijn twee miljoen kaarten gedrukt, die gratis verspreid worden via cafés en restaurants in de regio. Het thema Thalos van Kreta (in de Griekse mythologie een bronzen reus die door Hephaestus aan koning Minos van Kreta was geschonken om het eiland te bewaken) gaf Paul Hermans gestalte in zeven ‘wachters’, die hij ziet als ‘alien vessels’, achtergelaten ruimteschepen. Maar ook onderwerpen die dichter bij huis liggen vormen een uitdaging voor hem. Zo diende hij bij de gemeente Breda een ontwerp in voor een kunstwerk bij de haven, waarbij hij zich liet inspireren door de historische omgeving ter plaatse. Hij noemde het ontwerp De Havenkraan. De gemeente toonde zich enthousiast, waaruit Paul de hoop put dat er een definitieve opdracht uit voortkomt.

Chirurgische mesjes Voor zijn - soms wel anderhalve meter hoge sculpturen - gebruikt Paul Hermans vaak maquette board, een vederlicht materiaal dat hij als een beeldhouwer minutieus uitsnijdt met chirurgische mesjes. Voor zijn schilderijen gebruikt hij veel olieverf op hout maar ook andere technieken, zoals ‘dazzle painting’. Hij legt uit: ‘Dit is een techniek die in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Britse schepen werden met geometrische patronen beschilderd met de bedoeling Duitse U-boten om de tuin te leiden. Ik vind het een hele mooie techniek, te meer daar mensen erdoor gedwongen worden om heel goed naar een werk te kijken want soms is het beeld niet meteen duidelijk zichtbaar. Maar een beetje moeite doen kan geen kwaad. Af en toe vragen mensen me wel eens om tekst en uitleg bij een werk en dan zeg ik steevast: het is wat u er in ziet. Dat is het mooie, het eeuwig boeiende van kunst. Iedereen kan er een eigen interpretatie bij hebben, een eigen smaak en mening.’

Zonder titel

Wie is zij,
waar Nefertiti’s delta de Cyclade kust,
voorbij Phaistos meander ornament,
als gloriool oplichtend dageraad,
die Hellas haar zwart krult,
helder als labrys bij volle maan,
onder guttae van Libanonarchitraaf,
met peplos stralend als de zon,
tussen taps rood-zwart zuilkapiteel,
schittert zonder wazig spiegelcontour,
in oculusschemer stromend hofode brengt,
zo imponerend als een toiletjuffrouw?

Paul Hermans 2006

Voor informatie: tel. 0161-430385, e-mail info@paulhermans.com, www.paulhermans.com

Fotobijschriften

(Anubis) Het sterrenbeeld Weegschaal uit de twaalfdelige serie tekens van de dierenriem, geïnspireerd op o.a. goden, scarabeeën en dierentekens uit het Oude Egypte. Mixed media (acryl en andere verfsoorten) op houten paneel.

(wandverzameling) ‘A Greek odyssey’ luidt de titel van deze 14-delige verzameling schilderijen. Linocarving, mixed media op gips in een MDF-frame.

Beeldend kunstenaar Paul Hermans toont één van de zeven wachters, een futuristische visie op het thema Talos van Kreta uir de Griekse mythologie. Materiaal: vederlicht maquette board, uitgesneden met chirurgische mesjes.

(Links) Draaibare boekenmolen (2.20 m hoog, materiaal MDF), voorstellende een reis door de Griekse mythologie vanaf de Onderwereld naar het Paradijs. (Rechts) Janus-kop, getiteld Cobra-Vleuhel. Twee gezichten, de slang en de vogel. Klei met bladgoud.

(Zonder titel), geïnspireerd op de Egyptische koningin Nefertiti, echtgenote van Achnaton, olieverf op doek.

Archeologisch Magazine

Archeologisch Magazine

Button Back

Site designed and produced by Paul Hermans ©: Copyright